ก่อนจะไปเลือกเลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิด มาดูวิธีคำนวณป้ายทะเบียนรถมงคลว่าควรเลือกเลขอะไรเพื่อให้ได้ผลรวมออกมาถือว่าดีเป็นสิริมงคล และผลรวมเท่าไหร่ที่ถือว่าไม่ดี

  1. ป้ายทะเบียนรถมงคล : ผลรวมเท่ากับ 9
    เมื่อนำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันแล้ว ผลรวมของตัวเลขควรมีค่าใกล้เคียงกับเลข 9 ยิ่งใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคล โดยวิธีการรวมผลตัวเลขมีอยู่ 2 กรณี ดังนี้

รวมตัวเลขทั้งหมดบนเลขทะเบียน
เช่น กข 423 เมื่อนำตัวเลขบนทะเบียนมารวมกันทั้งหมดจะได้เป็น 4 + 2 + 3 = 9 เป็นต้น
หากรวมตัวเลขทั้งหมดบนเลขทะเบียนแล้วได้ผลรวมเยอะ ก็ให้บวกกันจนเหลือเลขหลักเดียว
เช่น กก 9925 = 25 ให้นำ 2+5 = 7 เป็นต้น
รวมตัวเลขเป็นคู่ โดยแบ่งตัวเลขออกเป็น 2 ชุด
เช่น กง 2726 แบ่งได้เป็น 2 + 7 = 9 และ 2 + 6 = 8 เป็นต้น

  1. ป้ายทะเบียนรถที่ไม่แนะนำ : ผลรวมเท่ากับ 13
    เมื่อนำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันแล้ว ผลรวมของตัวเลขเท่ากับ 13

รวมตัวเลขทั้งหมดบนเลขทะเบียน
เช่น กข 3451, ตล 1237 เป็นต้น
รวมตัวเลขเป็นคู่ โดยแบ่งตัวเลขออกเป็น 2 ชุด
เช่น กข 9467 แบ่งได้เป็น 9 + 4 = 13 และ 6 + 7 = 13 เป็นต้น

  1. ป้ายทะเบียนรถต้องห้าม : มีเลข 1
    ป้ายทะเบียนรถต้องห้ามคือป้ายทะเบียนรถที่มีเลข 1 อยู่ในตำแหน่ง ดังนี้

เลข 1 ต้องไม่อยู่ปิดหน้าปิดท้ายป้ายทะเบียนรถ
เช่น กข 1541, ตล 1781 เป็นต้น
เลข 1 ต้องไม่อยู่คู่กันหรือไม่ควรอยู่ติดกัน
เช่น กข 1152, ตล 7118 เป็นต้น
เลือกเลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิด ขับแล้วดี ขับแล้วรวย
เลือกเลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิด
ในการเลือกเลขทะเบียนรถมงคลให้ถูกโฉลกกับชีวิตของแต่ละคนนั้น ควรเลือกตาม หลักทักษาหรือหลักโบราณที่ใช้วันเกิดของเจ้าชะตาเป็นหลัก โดยพิจารณาว่าอักษรใดให้คุณ และอักษรใดให้โทษ

แม้จะเป็นหลักที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ แต่ปัจจุบันก็มีผู้นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยคุณสามารถดูเคล็ดในการเลือกเลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิดได้ ดังนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ เนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี
ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 6 และเลข 3
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเขียว
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ได้แก่ สีฟ้า สีน้ำเงิน
ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 6
วันจันทร์

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว ทะเบียนรถมงคล เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันจันทร์ สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้ามใช้สระทั้งหมดเนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี (เว้นไม้หันอากาศและตัวการันต์) ซึ่งรวมถึงอักษร อ
ตัวเลขทะเบียนรถ กาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 1 และเลข 5
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีดำ
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันจันทร์ได้แก่ สีแดง
ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 1
การเลือกเลขทะเบียนรถมงคลตามวันเกิด
วันอังคาร

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว ทะเบียนรถมงคล ของผู้ที่เกิดวันอังคาร สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ก ข ค ฆ ง เนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี
ตัวเลขทะเบียนรถ กาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 2 และเลข 1
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันอังคารได้แก่ สีขาว สีครีม
ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3
วันพุธ (กลางวัน)

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ เนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี
ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 3 และเลข 8
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีเหลือง
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ สีส้ม สีทอง
ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 3
วันพุธ (กลางคืน)

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี
ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 5 และเลข 4
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีขาว
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ สีส้ม สีทอง
ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้ายห้ามเป็นเลข 3 กับ 5
วันพฤหัสบดี

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น เนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี
ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 7
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีดำ สีม่วง สีน้ำเงิน
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีได้แก่ สีส้ม
วันศุกร์

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันศุกร์ สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ย ร ล ว เนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี
ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 7 และเลข 8
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีชมพู แดง
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันศุกร์ได้แก่ สีดำ
ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 8
วันเสาร์

เมื่อยึดตามหลักทักษาแล้ว เลขทะเบียนรถมงคลของผู้ที่เกิดวันเสาร์ สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้ามใช้ตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เนื่องจากเป็นอักษรกาลกิณี
ตัวเลขกาลกิณี ห้ามไม่ให้มีเลข 4 และเลข 6
สีรถที่ถูกโฉลกกับเลขทะเบียนได้แก่ สีน้ำเงิน
สีต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันเสาร์ได้แก่ สีเขียว สีแสด
ตัวเลขบนทะเบียนตัวสุดท้าย ห้ามเป็นเลข 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *